KitK1

ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • turystyki kulturowej i Systemów Informacji Geograficznej
  • zarządzania i promocji w ruchu turystycznym oraz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego
  • aktywnego uczestnictwa na rynku usług turystycznych oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej

Zawody:

  • pilot wycieczek
  • przewodnik turystyczny
  • rezydent animator czasu wolnego
  • stewardesa
  • specjalista obsługi klienta linii lotniczych

 

 

 

Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału Nauk Humanistycznych
od roku akademickiego 2015/16

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

 

O przyjęcie na kierunek mogą ubiegać się absolwenci następujących kierunków I stopnia:

a) krajoznawstwo i turystyka kulturowa, turystyka historyczna, turystyka i rekreacja, historia, geografia;

b) z innych kierunków z obszaru nauk humanistycznych, społecznych, prawnych.

Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen na dyplomie.

 

 

  

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:11 - Magdalena Kargol