Tygodnie Filozoficzne w latach 1958-2012

 

I 10-14 lutego 1958 Współczesne kierunki filozoficzne i ich przydatność do budowy światopoglądu
II 16-20 lutego 1959 Poznawalność Boga i duszy ludzkiej
III 15-18 lutego 1960 Ewolucjonizm - filozofia i przyrodoznawstwo
IV 13-17 lutego 1961 Filozoficzne podstawy personalizmów
V 26-28 marca 1962 Estetyka filozoficzna
VI 18-21 lutego 1963 Filozoficzna problematyka wolności woli
VII 24-28 lutego 1964 Filozofia polska w powojennym dwudziestoleciu
VIII 8-12 marca 1965 Z pogranicza etyki i filozofii wartości
IX 22-24 lutego 1966 Tomizm a fenomenologia
X 21-23 lutego 1967 Filozofia a teologia
XI 19-23 lutego 1968 Antropologia filozoficzna
XII 24-27 lutego 1969 Człowiek wobec natury i kultury
XIII 24-26 lutego 1970 Poznanie jako czynnik konstytuujący byt ludzki
XIV 22-25 lutego 1971 Zagadnienie tzw. „śmierci Boga" w myśli współczesnej
XV 28 lutego-2 marca 1972 Współczesne filozofie człowieka
XVI 19-22 lutego 1973 Człowiek a religia
XVII 11-14 lutego 1974 Współczesność tomizmu
XVIII 24-27 lutego 1975 Rola doświadczenia w filozofii
XIX 23-26 lutego 1976 Doświadczenie wartości
XX 21-24 lutego 1977 Prawda we współczesnej wiedzy
XXI 20- 23 lutego 1978 Wartości i ich poznawalność
XXII 26 lutego-1 marca 1979 Filozofia w Polsce w latach 1918-1978
XXIII 25-28 lutego 1980 Człowiek a kultura
XXIV 23-26 lutego 1981 Człowiek a społeczeństwo
XXV 21-24 lutego 1982 Człowiek w procesie dziejowym
XXVI 20-23 lutego 1983 Istota i granice wolności
XXVII 25-18 lutego 1985 Jakiej filozofii potrzeba współczesnej kulturze?
XXVIII 24-27 lutego 1986 Człowiek we współczesnym świecie
XXIX 23-26 lutego 1987 Istota i granice wolności
XXX 22-25 lutego 1988 Bóg filozofii a Bóg religii
XXXI 6-9 marca 1989 Filozofia i wychowanie
XXXII 12-15 marca 1990 Natura i sposób istnienia psychiki ludzkiej
XXXIII 4-7 marca 1991 Moralność a polityka
XXXIV 2-5 marca 1992 Sztuka - mimezis czy kreacja?
XXXV 22-25 marca 1993 Czy filozofia służy człowiekowi?
XXXVI 7-10 marca 1994 Demokracja i demokracje
XXXVII 13-16 marca 1995 Spór o przedmiot filozofii - rzeczywistość czy znak
XXXVIII 4-8 marca 1996 Prawa Narodów. Od Pawła Włodkowica do Jana Pawła II
XXXIX 3-6 marca 1997 Filozofia - wzloty i upadki
XL 16-19 marca 1998 Rozumieć prawdę
XLI 8-11 marca 1999 Ratio et fides
XLII 6-9 marca 2000 Bóg i Filozofia
XLIII 12-15 marca 2001 Człowiek wobec dobra
XLIV 25-28 lutego 2002 Człowiek wobec piękna
XLV 24-27 lutego 2003 Język - poznanie - rzeczywistość
XLVI 1-4 marca 2004 Filozofia Zachodu i Filozofia Wschodu
XLVII 26 lutego-1 marca 2005 Labirynty edukacji filozoficznej
XLVIII 6-9 marca 2006 Myśl filozoficzna Karola Wojtyły
XLIX 12-15 marca 2007 Wolność i jej granice
L 10-13 marca 2008 50. Jubileuszowy Tydzień Filozoficzny. Veri Amici Veritatis

LI 9-12 marca 2009 Metafizyka Wielkich Pytań

LII 8-11 marca 2010 Filozofia Szczęścia

LIII 7-10 marca 2011 Spór: realizm - idealizm

LIV 12-15 marca 2012 Wielkie Pytania Etyki

LV 11-14 marca 2013 Nauka i wiara - nowe ujęcie dawnego problemu

LVI 10-13 marca 2014 Literatura i filozofia

Autor: Jerzy Gwiazda
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2015, godz. 13:24 - Elżbieta Drozdowska