Tymczasowa Komisja do spraw

Tworzenia Regulaminu Studiów

 

 

Przewodniczący

 

Magdalena Szmit

 

Członkowie

 

 Mateusz Sarnat, 

 Kacper Lewandowski, 

 Adrian Podkalicki, 

 Katarzyna Cieliszak, 

 Katarzyna Surmacz, 

 Róża Jasionowska, 

 Łukasz Rachoń, 

 Tomasz Kupczyk, 

 Sylwester Śmiech, 

 

Przewodnicząca Tymczasowej Komisji ds Tworzenia Regulaminu Studiów

Autor: Krzysztof Sochan
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2011, godz. 22:26