Czy liczebnikowe określenia poszczególnych Osób Bożych, takie jak Pierwsza Osoba Trójcy Świętej czyli Bóg Ojciec, Druga Osoba Boska czyli Syn Boży, Trzy Osoby Boskie czyli Bóg Trójjedyny etc. należy pisać wielkimi literami?

Podane przykłady to peryfrazy, czyli wielowyrazowe nazwy omowne, które odoszą się do jednego desygnatu (rzeczy, osoby, zjawiska itd.) Istnieją następujące zasady pisowni peryfraz: Jeżeli nazwa zarówno jednowyrazowa, jak i opisowa, odnosi się do desygnatu, który wymaga wielkiej litery (np. do Boga, Kościoła, Watykanu), to nazwę tę (wszystkie jej człony) zapisujemy wielką literą, natomiast jeżeli nazwa i jej opisowy zastępnik odnosi się do desygnatu, który nie wymaga wielkiej litery (np. do papieża, kościoła jako budynku), to zapisujemy ją małą literą. Dlatego też podane określenia poszczególnych Osób Bożych należy zapisać wielką literą.

Por. Zasady pisowni słownictwa religijnego, red. Renata Przybylska, Wiesław Przyczyna, Tarnów 2004.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 15.03.2010, godz. 21:40 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn