Tak zaczynali:

 

Dr hab. Arkadiusz Jabłoński, prof. KUL

magisterium z filologii polskiej: Nazwy osób duchownych w historii polszczyzny

Promotor: prof. Jerzy Reichan, Instytut Filologii Polskiej KUL

magisterium z teologii: Elementy filozoficznej koncepcji człowieka w pismach Stanisława Brzozowskiego

Promotor: ks. prof. Stanisław Kowalczyk, Wydział Teologii KUL

 

Dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL

magisterium z administracji: "Odrodzenie prawa naturalnego" w teorii prawa i państwa Leona Petrażyckiego 

Promotor: doc. dr hab. Roman Tokarczyk, Wydział Prawa i Administracji UMCS.

 

Dr hab. Grzegorz Adamczyk

magisterium z socjologii: Przemiany wartości w świadomości młodzieży niemieckiej po 1989 roku

Promotor: ks. prof. Janusz Mariański, Instytut Socjologii KUL

 

Dr hab. Jadwiga Plewko

magisterium z filozofii: Wzory życia rodzinnego mieszkańców osiedli mieszkaniowych. Na podstawie badań w Lublinie

Promotor: prof. Piotr Kryczka, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej KUL

 

Dr hab. Wioletta Szymczak

magisterium z socjologii: Koncepcja człowieka w filozofii dialogu Martina Bubera
Promotor: ks. prof. Stanisław Kowalczyk, Instytut Socjologii KUL

 

Dr Monika Adamczyk

magisterium z socjologii: Modele interakcji społecznych w prozie Witolda Gombrowicza. Studium z socjologii literatury

Promotor: prof. Elżbieta Hałas, Instytut Socjologii KUL

 

Dr Krzysztof Jurek

magisterium z socjologii: Tożsamość społeczno - kulturowa maturzystów w mieście Opoczno

Promotor: o. prof. Leon Dyczewski OFMConv, Instytut Socjologii KUL

 

Dr Tomasz Peciakowski

magisterium z socjologii: "Okrągły Stół" w dyskursie ideowym. Na podstawie analizy "Dziennika" i "Gazety Wyborczej"

Promotor: prof. Arkadiusz Jabłoński, Instytut Socjologii KUL

magisterium z politologii: Polski projekt demokracji w dyskursie publicznym

Promotor: prof. Jan Hudzik, Wydział Politologii UMCS 

 

Dr Urszula Soler
magisterium z filologii polskiej: Człowiek w dramatach Karola Wojtyły

magisterium z socjologii: Elementy aksjologii w twróczości literackiej Karola
Wojtyły - Jana Pawła II

 

Dr Janina Zabielska 
magisterium z socjologii: Reforma edukacji w Polsce po 1989 roku w dyskursie publicznym. Na podstawie analizy treści czasopisma "Głos Nauczycielski" (1990-1998)

Promotor: prof. Elżbieta Hałas, Instytut Socjologii KUL

 

Ks. mgr Marek Pabich

magisterium z socjologii: Postawy obywatelskie młodzieży ponadgimnazjalnej. Na przykładzie IX Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida i Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie

Promotor: ks. prof. Jan Szymczyk, Instytut Socjologii KUL

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018, godz. 11:21 - Tomasz Peciakowski