Chciałbym prosić o wyjaśnienie, jaka pisownia jest poprawna (w cudzysłowie zapisuję te elementy, które moim zdaniem mogą należeć do tytułu):

 a) "1. prefacja o apostołach",

b) "1. Prefacja o apostołach",

c) 1. "Prefacja o apostołach".

 Moje pytanie dotyczy tego, czy liczba "1" należy do tytułu, czy nie. "Zasady pisowni słownictwa religijnego" opracowane przez Komisję Języka Religijnego Rady Języka Polskiego podają tylko przykład: "Prefacja o apostołach" (bez "1"), więc co zrobić z "1" (albo "2" itd. w wypadku innych prefacji)? Czy ta liczba stanowi część tytułu, czy nie? I czy wyraz "prefacja" po niej pisać małą literą, czy wielką?

Czasem można spotkać zapis: "1 Prefacja o apostołach". Jeśli jednak przyjąć, że "1" rozpoczyna tytuł, to chyba wyraz "prefacja" należy zapisać małą literą? W "Mszale rzymskim" jest np. zapis: 1 PREFACJA O APOSTOŁACH, więc on niczego nie wyjaśnia.

 Podałem przykład prefacji, ale moje wątpliwości dotyczą także zapisu tytułów innych tekstów liturgicznych, które mają liczbę porządkową, no właśnie, w tytule czy przed nim?

Inna wątpliwość: czy pisać "Pierwsza modlitwa eucharystyczna" (jak podają "Zasady pisowni słownictwa religijnego"), czy też "Pierwsza Modlitwa eucharystyczna" (jak jest zapisane w "Mszale rzymskim")? Spotkałem także zapis: 1 Modlitwa eucharystyczna (bez cudzysłowu albo kursywy), więc nie wiem, czy "1" została potraktowana jako część tytułu.


Zasady pisowni słownictwa religijnego - mimo opracowania i wydania krótkiego przewodnika, o którym Pan pisze - wciąż rodzą wiele pytań i wątpliwości i niejednokrotnie potrzebne są doraźne ustalenia czy uzupełnienia. Jeśli chodzi o zapis tytułu prefacji, nasze stanowisko jest następujące: liczbę określającą numer prefacji (i każdego innego tekstu liturgicznego) należy traktować jako  element tytułu.  Stanowi ona pierwszy jego człon, tak więc kolejny składnik (o ile nie jest  nazwą własną) nie powinien być już zapisany wielką literą. Zapis cyfrowy numeru prefacji można by ewentualnie zastąpić zapisem słownym, np. "Pierwsza prefacja o apostołach". Te same rozwiązania odnoszą się do zapisu modlitwy eucharystycznej: "1. modlitwa eucharystyczna" lub "Pierwsza modlitwa eucharystyczna". Naszym zdaniem zapisy ze słowną wersją liczebnika wyglądają lepiej.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2012, godz. 10:10 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn