Informacja na temat ubezpieczenia studentów NNW
tel. 81/ 445 42 85,  Gmach Główny pok. 53, 54

 

Dział Studenckich Spraw Socjalnych zajmuje się ubezpieczeniem zdrowotnym, a nie ubezpieczeniem od następst nieszęśliwych wypadków.

 

 

Autor: Małgorzata Stróżyńska
Ostatnia aktualizacja: 29.04.2016, godz. 13:15 - Aleksandra Wójcik