Na wniosek podkomisji ds. kontroli jakości kształcenia na posiedzeniu w dniu 8.02.2013 r. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia podjęła uchwałę ws. prac nad zmianami ankiet studenckich

 

 

1.     Ze względu na fakt, iż w obecnym kształcie ankieta skupia się na ocenie pracownika, Komisja rozpoczyna prace nad nowym sposobem oceny zajęć dydaktycznych,

2.     Nowa ankieta poza pytaniami dotyczącymi prowadzącego będzie badała opinie nt. treści programowych, adekwatności treści zajęć i sylabusa/karty przedmiotu, rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji wskazanych w karcie przedmiotu,

3.     Konsultacje w zakresie nowych pytań prowadzone będą wśród pracowników naukowo-dydaktycznych, studentów, doktorantów,  słuchaczy studiów podyplomowych i interesariuszy zewnętrznych.

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 11:50 - Jolanta Klimek-Grądzka