Uchwała Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia ws. trybu prac nad programami kształcenia, podjęta na posiedzeniu w dniu 6.02.2013 r.

 

 

1.     Prace nad programami kształcenia na rok akademicki 2013/2014 w prowadzone są w podzespołach, w skład których wchodzą dyrektor i przedstawiciel kierunku/specjalności,

 

2.     Programy kształcenia, według wzoru stanowiącego aneks do niniejszej decyzji i zgodnie z Uchwałą Senatu KUL z 31.01.2013 ws. Wytycznych programowych, zespoły programowe do 25.02.2013 r. przedkładają WKJK. Zgodnie z rozporządzeniem Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych programy niespełniające wymogów formalnych nie będą procedowane.

 

3.     Prace nad programami kształcenia zostaną podsumowane na posiedzeniu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia w dniu 26.02.2013 r.

Autor: Jolanta Klimek
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2013, godz. 11:47 - Jolanta Klimek-Grądzka