Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża, prof KUL

 

Referaty na Konferencjach Naukowych (wybrane od 2010 roku):

 

 • Wzory ramowania tożsamości współczesnej rodziny w mediach, Medialne ramy tożsamości, Lublin, KUL 1-2.04.2016.
 • Kultury narodowe w kontekście europejskości i wielokulturowości w refleksji socjologicznej Leona Dyczewskiego, IV Ogólnopolska konferencja Kultura i metoda, Kultura narodowa – między swoistością i uniwersalizmem, Lublin, KUL, Instytut Kulturoznawstwa, Roczniki Kulturoznawcze, 12.05 2016.
 • Ojciec Profesor Leon Dyczewski o rodzinie, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe poświęcone pamięci O. Profesora Leona Dyczewskiego, Białystok, Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB, 29-30.05.2016.
 • Edukacja pokoleń medialnych - szanse, ograniczenia, perspektywy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Zmienne konteksty edukacji a wyzwania strategii Europa 2020 Instytut Pedagogiki WSGE im. Alcide de Gasperi, Józefów 21.04.2015.
 • Rodzina zwykłego człowieka w sieci na przykładzie galerii Collected Visions, Obraz zwykłego człowieka w mediach, Kazimierz Dolny, KUL, 02-04.03. 2015.
 • Wymiary świętości Jana Pawła II w wysokonakładowych tygodnikach opiniotwórczych z okresu kanonizacji, Wielkość czy autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, Warszawa UKSW, 16-17.10.2015.
 • Jak być matką dzisiaj - o ekspertyzacji macierzyństwa w mediach Role rodzinne - między przystosowaniem a kreacją, Poznań Instytut Socjologii UAM. 05.11.2015.
 • Debata wokół małżeństwa w niemieckich mediach – komentarz socjologa, XXXIII Dni Praw Człowieka, Prawo do małżeństwa na progu XXI wieku, Lublin, KUL, 7-8.12.2015.
 • Inkluzywny charakter definiowania rodziny w mediach, Kultura w mediach, media w kulturze, Lublin KUL, 01-02.04.2014.
 • Społeczne uwarunkowania edukacji medialnej w rodzinie, I Ogólnopolski Kongres Edukacji Medialnej, Kraków, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 24-25.09.2014.
 • Model dziennikarstwa zaangażowanego na przykładzie dyskursu dziennikarzy „Przekroju” i „Polityki”, Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, 16-17.04.2013.
 • Tożsamość religijna w przekazach prasowych, Tożsamość religijna w nowoczesnym społeczeństwie, Nałęczów, KUL, 26-27.06.2013.
 • Wizerunek rodziny w mediach, Rodzina 2013. Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Lublin, Trybunał Koronny, KUL, UMCS, Urząd Statystyczny w Lublinie, Polskie Towarzystwo Statystyczne, 21-22.10.2013.
 • Intertekstualność, tekstualizacja i dekonstrukcja przekazów medialnych - dylematy badacza mediów,IV Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Metodologia w służbie teorii? U źródeł projektów badawczych medioznawców, Uniwersytet Warszawski, 21-21.11.2013.
 • Techniki badawcze w analizie przekazu reklamowego, Wyzwania i zagrożenia dla współczesnej reklamy, WSNS z siedzibą w Lublinie, 25.11.2011.
 • Strategie językowe w prasowym dyskursie o rodzinie („Gazeta Wyborcza”, „Polityka”: 2004-2005), XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Co się dzieje ze społeczeństwem, Kraków, Uniwersytet Jagielloński, PTS, 8-11.09.2010.
 • Sposoby wizualizacji rodziny w „Przekroju” i „Polityce” w latach 1985-1989 i 2005-2009, I Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Zawartość mediów – metody, badania, postulaty, Uniwersytet Warszawski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, 19.11.2010.

 

Dr Małgorzata Sławek-Czochra

 

Referaty na Konferencjach Naukowych (wybrane od 2010 roku):

 • Lubelskie kina dawniej i dziś - fenomen lubelskich kin w pejzażu kultury miejskiej,II Zjazd Filmoznawców i Medioznawców. Dyskursy widzialności, Kraków, 8-10 grudnia 2016r. 
 • Symbolika narodowa w sztuce ulicy, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultura i Metoda. Kultura narodowa między swoistością a uniwersalizmem, Lublin KUL, 12 maja 2016r.
 • Przenikanie się sztuk w filmie Exit Through the Gift Shop w reż. Banksy’ego, Ogólnopolska konferencja Naukowa: KO-RESPONDENCJA. Na styku sztuk, Białystok, 13 listopada 2015r.
 • Kanonizacja Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II na stronach internetowych lubelskich parafii na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Wielkość czy autorytet. Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, Warszawa 17 października 2015r.
 • Komunikacja międzykulturowa w graffiti i street arcie na przykładzie Lublina, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Kompetencje dziennikarzy (i nie tylko) w komunikacji międzykulturowej, KUL, Lublin 12 maja 2015r.
 • Zwykły człowiek w sztuce. Sztuka zwykłych ludzi, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Obraz zwykłego człowieka w mediach, Kazimierz Dolny, 3 marca 2015r.
 • Przejawy tożsamości narodowej w sztuce ulicy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Tożsamość w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Kazimierz Dolny, 25 - 26 listopad 2014 r.
 • Dziennikarz a sztuka ulicy, Międzynarodowa Konferencja: Modele dziennikarstwa we współczesnym świecie, Kraków 16-17 kwietnia 2013r.
 • Tradycyjne Metody ilościowe i jakościowe w badaniach sieci, Udział w II edycji Warsztatów Metodologicznych, Warszawa 22 listopada 2012r
 • Dziecięce graffiti sposobem na popularyzację czytelnictwa, Międzynarodowa Konferencja: Dziecko w świecie książki i mediów, Łódź 10-11 maja 2012r.
 • Kompetencje odczytu symboliki przestrzeni miejskiej na przykładzie Lublina, Sesja: Kompetencje medialne w społeczeństwie informacyjnym. I Studenckie Spotkania Komunikacji. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 9 maja 2011r.

Inne

 • Sztuka ulicy jako forma komunikacji - wykład w ramach Akademii Młodych Dziennikarzy – Uniwersytet Otwarty, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 17 kwietnia 2015r.
 • Graffiti – Sztuka czy wandalizm? Konferencja: Odlotowa ulica. Organizatorzy: Stowarzyszenie Art Avanti, Galeria Twierdza. Zamość 14 lipca 2012r.

 

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017, godz. 17:19 - Małgorzata Sławek-Czochra