prof. dr hab. Barbara Chyrowicz

 

 

 1. 20.05.1997 r., Konferencja na temat etyki zawodowej, SGH, Warszawa
 2. 29.04.1998 r., Opole, Ośrodek Formacji i Kultury Xaverianum, Sympozjum nt. "Dylematy ludzkiej wolności"; referat: Moralne aspekty postępu nauk biomedycznych. Dylematy stare czy nowe?
 3. 3.12.1998 r., Lublin, Sesja nt. "Klonowanie człowieka: fantazje, zagrożenia, nadzieje", referat Klonowanie a identyczność osoby.
 4. 9.12.1998 r., Warszawa, referat na spotkaniu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego: Imperatyw technologiczny: szanse i zagrożenia.
 5. 20.09.1999 r., Warszawa, Festiwal nauki, sesja pt. "Klonujemy na obraz i podobieństwo swoje", głos w dyskusji panelowej.
 6. 28.09.1999 r., Warszawa, Konferencja "Metody rozwiązywania dylematów bioetyki" zorganizowana przez Prezydium Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Polski Komitet ds. UNESCO.
 7. 27.11.1999 r., Kraków, Konferencja panelowa Etyka a genetyka na przełomie wieków, referat nt. Etyczne aspekty postępu nauk biomedycznych.
 8. 15.01.2000 r., Eichstädt, Niemcy, Konferencja FIUC (Międzynarodowa Organizacja Uniwersytetów Katolickich).
 9. 7-8.04.2000 r., Warszawa, konferencja: Osoba ludzka i polityka. Czy współczesna demokracja jest personalistyczna? zorganizowana przez Społeczny Instytut Wydawniczy, Instytut Europy Środkowowschodniej, Ośrodek Myśli Politycznej i Fundację ALTHUIUS.
 10. 23-26.08.2000 r., Kraków, Second World Congress of Philosophy of Medicine; referat: Cloning and the Identity of the Person.
 11. 23.09.2000 r., Wrocław, Milenijny Festiwal Nauki, udział w konferencji panelowej: Człowiek i genetyka w XXI wieku.
 12. 6-8.11.2000 r., Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko - Mazurski, I Dni Interdyscyplinarne: Ósmy dzień stworzenia? Etyka wobec możliwości inżynierii genetycznej, referat: Cud kreacji i dylematy rekonstrukcji.
 13. 13-14.11.2000 r., Lublin, KUL, sympozjum nt.: Kategoria genezy w nauce i filozofii, referat: Początek życia ludzkiego. Czy ludzka zygota jest osobą?
 14. 14.12.2000 r., Lublin, KUL, sesja nt.: Etyka i technika. Granice ingerencji w naturę, referat: Bezcenna in-formacja. Uwagi na temat moralnego statusu ludzkiego genomu.
 15. 19-20.04.2001 r., Opole, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Internationaler Kongress: Euthanasie in der Diskussion. Beiträge aus Medizin. Philosophie, Ethik und Theologie.
 16. 26.04.2001 r., Lublin, UMCS, spotkanie lubelskich oddziałów Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Biochemicznego i Komisji Biotechnologii PAN, referat: Genom - etyczne refleksje.
 17. 2.06.2001 r., Kraków, II Galicyjskie Spotkania Medyczne: "Chory terminalnie jest wśród nas", referat: Między życiem a śmiercią. "Dylematy umierania".
 18. 27.07.2001 r., Łączyno, VIII Letnia Szkoła Biotechnologii zorganizowana przez Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Medycznej w Gdańsku, wykład nt.: Etyczne aspekty badań nad ludzkim genomem
 19. 10.08.2001 r., Szczecin, sesja: Klonowanie człowieka - na skrzyżowaniu biologii i kultury, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Gemeliologiczne oraz Centrum Kongresowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, referat: Cud kreacji i dylematy rekonstrukcji
 20. 22.09.2001 r., Wrocław, Dolnośląski Festiwal Nauki, udział w konferencji panelowej: Poznanie genomu człowieka - sukces, czy otwarta puszka Pandory
 21. 14.12.2001 r., Lublin, sesja Etyka i technika. Etyczne aspekty ingerencji w ludzką psychikę, referat: O ingerencjach w ludzką psychikę i kontrowersyjnych korzyściach utraty autonomii.
 22. 18.02.2002 r., Lublin, Seminarium na temat Genetycznie Modyfikowanych Organizmów(GMO), udział w dyskusji panelowej: "GMO - szansa czy zagrożenie"
 23. 1.03.2002 r., Warszawa, udział w debacie: Czy człowiekowi wolno wyprodukować człowieka? Klonowanie człowieka - etyka, medycyna przyszłości, zorganizowanej przez "Gazetę Wyborczą", "Le Monde", Institut Français de Varsowie i TVP2
 24. 20.05.2002 r., Warszawa, Konferencja zorganizowana przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium PAN, referat: Bioetyka: kolejny etap sporu o istotę człowieczeństwa
 25. 23-25.06.2002 r., Kraków - Bethel, Międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Polsko-Niemieckie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego: Wartość człowieka - głos psychiatrii - Sympozjum w 60 rocznicę mordu na pacjentach szpitala psychiatrycznego w Kobierzynie (Wert des Menschen - Stimme der Psychiatrie); referat: O ingerencjach w ludzką psychikę, wolności i odpowiedzialności
 26. 5-7.09.2002 r., Kraków, V Krakowskie Dni Dializoterapii, udział w sesji: O etyce i filozofii dla dializoterapeutów, wykład: Od etyki ogólnej do etyki szczegółowej
 27. 26-28.09.2002 r., Warszawa, Międzynarodowa konferencja: Etyczno-obyczajowe, prawne i ekonomiczne aspekty przeszczepiania narządów (Ethical, Social, Legal and Economic Aspects of Transplantation), wykład: Non omnis moriar
 28. 18-19.10.2002 r., Serock k. Warszawy, Seminarium z cyklu Fundacji Dyskusje o Nauce Etyka w nauce zorganizowane przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej
 29. 24-26.10.2002 r., Olsztyn, III. Dni Interdyscyplinarne zorganizowane przez Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: Memento mori. Umieranie, śmierć i wiara w życie pośmiertne w perspektywie nauk przyrodniczych i humanistycznych. Udział w panelu: Paternalizm czy autonomia? Problem autonomii umierających, a kompetencje lekarza
 30. 22-23.11.2002 r., Lublin, IV Ogólnopolskie Seminarium Kół Naukowych Biotechnologii, Sesja wykładowa pt. "Biotechnologia w ochronie środowiska", wykład: Osiągnięcia współczesnej biotechnologii: pomiędzy etyką a praktyką
 31. (31) 5.12.2002 r. - Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Konferencja: Etyka i technika. Społeczeństwo informatyczne: szansa czy zagrożenie? zorganizowana przez Katedrę Etyki Szczegółowej; udział i organizacja konferencji
 32. (32) 24-26.02, 2003 r. Vatican City, IX General Assembly of the Pontifical Academy for Life: Ethics of Biomedical Research in a Christian Vision
 33. 6.03.2003 r., Warszawa, Konferencja zorganizowana przez Instytut Matki i Dziecka oraz Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka: Zastosowanie biologii w medycynie a godność osoby ludzkiej - aspekty etyczne i prawne; referat pt. Godność istoty ludzkiej w świetle zapisów Konwencji Bioetycznej
 34. 19.05.2003 r., Kraków, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, oddział w Krakowie, odczyt: Argument z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej "genEtyce"
 35. 17.06.2003 r., Katowice, Uniwersytet Śląski, Seminarium Interdyscyplinarne: "Słowa - postawy - wartości", wykład nt.: Ludzkie i nieludzkie oblicze rozwoju cywilizacji
 36. 25.06.2003 r., Łódź, II Krajowy Kongres Biotechnologii organizowany przez Politechnikę Łódzką, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Instytut Biochemii Teoretycznej, wykład nt. Argument z "odgrywania roli Boga" we współczesnej bioetyce
 37. 4-6.11.2003 r. Nałęczów, I Jesienna Szkoła Medycyny Ratunkowej: "Postępy medycyny ratunkowej" pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, wykład inauguracyjny nt. Prawo do życia - prawo do śmierci
 38. 8-9.11.2003 r., Kazimierz Dolny, konferencja Rozważania wokół pragmatyzmu zorganizowana przez Zakład Historii Filozofii KUL, referat Etyka pragmatyczna- moralność jako zwyczaj
 39. 17-18.11.2003 r., Opole, konferencja pt. Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku, a znaczenie parlamentu i regionów w procesie integracji z Unią Europejską w ujęciu prawa i etyki zorganizowana przez Zakład Prawa Ustrojowego i Praw Człowieka, Centrum Dokumentacji Europejskiej Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz Katedrę Teologii Moralnej i Etyki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Lubelskiego, referat: Prawa człowieka wyzwaniem etycznym XXI wieku
 40. 20.11.2003 r., Lublin, KUL, sesja Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości zorganizowana przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL, referat pt. "Moralni święci". Czy powinniśmy działać supererogacyjnie?
 41. 15.12.2003 r., Warszawa, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, udział w debacie: Komórki macierzyste - życie za życie?
 42. 20-22.02.2004 r., Watykan, X General Assembly of the Pontifical Academy for Life: The Dignity of Human Procreation and Reproductive Technologies: Anthropological and Ethical Aspects
 43. 5.03.2004 r., Warszawa, konferencja zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich: Trudne problemy współczesnej medycyny w nauczaniu Jana Pawła II, referat: Nauczanie Jana Pawła II w odniesieniu do początków ludzkiego życia
 44. 23.03.2004 r., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, XXXIII Dni Społeczne organizowane przez Koło Studentów Socjologii KUL, Dyplom na bruku. Sukces w społeczeństwie bezrobocia; wykład nt. Etyka sukcesu
 45. 26-27.03.2004 r., Warszawa, Konferencja Komisje bioetyczne - regulacje etyczne i prawne w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej organizowana przez Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce i Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie we współpracy z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; wykład nt. Bioetyka i konsens
 46. 21-23.04.2004 r., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, XII Tydzień Prawników, sesja pt. Prawne, etyczne i medyczne aspekty ochrony zdrowia, wykład nt.: Transplantacja organów w świetle etyki i nauczania Jana Pawła II
 47. 22.04.2004 r., Warszawa, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, konferencja nt. Komórki macierzyste - wyzwania biomedyczne, kontrowersje etyczne i prawne, wykład pt.: Komórki macierzyste: nowy problem, stare pytania
 48. 23-25.04.2004 r., Lublin, XXI Międzynarodowy Kongres Rodziny, wykład: Bioetyka: kolejny etap sporu o istotę człowieczeństwa
 49. 14-18.09.2004 r., Szczecin, VII Polski Zjazd Filozoficzny, wykład: Istota i struktura moralnych dylematów, oraz udział w panelu Godność i solidarność. Czy możliwy jest polski styl w bioetyce?
 50. 24.09.2004 r., Lublin, Lubelski Festiwal Nauki, udział w panelu: Przyszłość człowieka i techniki
 51. 26-28.09.2004 r., Łódź, Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Europäische Akademie i Uniwersytet Łódzki: Bioethics in Poland and Germany. Tradition and Controversies, wykład: The Right to Live and Moral Uncertainty
 52. 23.10.2004 r., Gdańsk - seminarium naukowe zorganizowane przez Zakład Etyki, Bioetyki i Deontologii AM w Gdańsku, Oddział Gdańsko – Pomorski Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Pomorski Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, referat: O wartości ludzkiego życia
 53. (53) 25.11.2004 r., Lublin - sesja zorganizowana przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL: Eutanazja: prawo do życia - prawo do wolności, prowadzenie sesji
 54. 21-23.02.2005 r., Watykan, XI General Assembly of the Pontifical Academy for Life: "Quality of Life" and the Ethics of Health
 55. 28.02.-3.03.2005 r., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, XLXII Tydzień Filozoficzny "Labirynty edukacji filozoficznej", referat pt. Dyskurs i konsens we współczesnej etyce
 56. 4-7.05.2005 r., Kraków, Dni Tischnerowskie zorganizowane przez Papieską Akademię Teologiczną, Uniwersytet Jagielloński, Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i Społeczny Instytut Znak, udział w debacie na temat Religia i nauka
 57. 6.06.2005 r., Warszawa, Debata na temat: Nauka a Wiara w czasach pontyfikatu Jana Pawła II zorganizowana przez Ministra Nauki i Informatyzacji, prof. Michała Kleibera
 58. 15.10.2005 r., Kraków, Wyższa Szkoła Europejska im. Józefa Tischnera, Konferencja Pontyfikat 1978 – 2005 – dar czy zobowiązanie?, udział w panelu
 59. 21-22.10.2005 r., Lublin, Konferencja Problematy i dylematy współczesnej medycyny zorganizowana przez Zakład Etyki Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Medycznej im. prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie, wykład Kiedy i dlaczego etyka nie wesprze medycyny klinicznej
 60. 17.11.2005 r., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Konferencja z serii Etyka i technika zorganizowana przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL: Techniki wspomaganej prokreacji: sukces czy porażka?, prowadzenie sesji
 61. 25-26.11.2005 r., Katowice, II Ogólnopolska Konferencja "Metody badawcze w zakresie nauk podstawowych w ginekologii i położnictwie - komórka macierzysta 2005" zorganizowana przez Katedrę i Klinikę Położnictwa i Ginekologii; referat Komórki macierzyste - nowy problem, stare pytania
 62. 27.02-1.03.2006 r., Watykan, XII General Assembly of the Pontifical Academy for Life: The Human Embryo before Implantation. Scientific Update and Bioethical Consideration
 63. 28.03.2006 r., Warszawa, Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, referat: Argument z odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej genEtyce
 64. 3.04.2006 r., Katowice, Konferencja W poszukiwaniu sensu cierpienia. Interdyscyplinarny dialog w pierwszą rocznicę śmierci Jana Pawła II, zorganizowana przez Zakład Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej Wydziału Opieki Zdrowotnej Śląskiej Akademii Medycznej; referat: Zrozumieć ból i cierpienie ...
 65. 18-20.05.2006 r., Warszawa, Międzynarodowa konferencja Transplantation Medicine. Its Place in the Health Care System: Results, Hopes and Controversies, referat: Right to Posses – Right to Donate. Argument About Organ Procurement
 66. 16.10.2006 r., Warszawa, Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu o nagrodę im. Aliny Pieńkowskiej 2006. Gala redakcji "Służby Zdrowia", wykład: Życie wartość bezcenna, ale kosztowna
 67. 9.11.2006 r., Lublin, konferencja z cyklu: Etyka i technika: Odpowiedzialność na miarę możliwości; organizacja i prowadzenie konferencji
 68. 2.12.2006 r., Warszawa, II Konferencja Dydaktyczno - Naukowa: Siedem cnót lekarskich pod honorowym patronatem Rektora Akademii Medycznej w Warszawie, prof. dra hab. med. Leszka Pączka, wykład: Zdrowy rozsądek
 69. 17.01.2007 r., Gdańsk, Ogólnopolski Dzień Judaizmu Wiara daje zrozumienie, udział w panelu Czy współczesna nauka jest skazana na konflikt z religią?
 70. 23-25.02.2007 r., Watykan, XIII General Assembly of the Pontifical Academy for Life: The Christian Conscience in Support of the Right to Life
 71. 9-10.03.2007 r., Warszawa, Warsztaty transplantacyjne dla dziennikarzy zorganizowane przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej, Krajową Radę Transplantacyjną, Centrum Koordynacyjno - Organizacyjne POLTRANSPLANT oraz Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia", wykład: Aspekty etyczne transplantologii
 72. 12-15.03.2007 r., Lublin, XLIX Tydzień Filozoficzny Wolność i jej granice, udział w panelu: Granice wolności w badaniach naukowych
 73. 24.04.2007 r., Kraków, Fundacja Judaica, Centrum Kultury Żydowskiej, wykład z serii Wielkie wyzwania współczesności - Życie a bioetyka
 74. 9.05.2007 r., Warszawa, Konwersatorium Instytutu Fizyki PAN, referat: Czy istnieją w etyce sytuacje bez wyjścia?
 75. 11-13.05.2007 r., Warszawa, VIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, wykład: Aspekty etyczne przeszczepiania narządów od dawców żywych
 76. 11-13.05.2007 r., Warszawa, IV Światowy Kongres Rodzin: Rodzina wiosną dla Europy i świata. Udział w panelu: Bioetyka: XXI wiek - wyzwania wobec godności ludzkiej
 77. 16.05.2007 r., Poznań, Sesja naukowa: Komórki macierzyste - mity i rzeczywistość, zorganizowana przez Polskę Akademię Nauk (oddział w Poznaniu) oraz Wydział Teologiczny UAM, wykład: Antropologiczne i etyczne aspekty wykorzystywania komórek macierzystych
 78. 12.06.2007 r., Warszawa, Senat RP, Konferencja zorganizowana przez Przewodniczącego Komisji Zdrowia oraz Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej: Przeszczepianie narządów i szpiku. Potrzeby i możliwości; wykład: Etyczne aspekty transplantologii
 79. 15-17.06.2007 r., Gniezno, VII Zjazd Gnieźnieński: Człowiek drogą Europy. Jak czynić nasz świat bardziej ludzkim?, udział w panelu: Bioetyka: szanse i zagrożenia
 80. 27-29.09.2007 r., Gdańsk, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nauczanie etyki w uczelniach medycznych zorganizowana przez Zakład Etyki, Bioetyki I Deontologii Akademii Medycznej w Gdańsku, , referat: Czy można nauczyć się etyki?
 81. 30.11.2007 r., Lublin, konferencja z cyklu Etyka i technika zorganizowana przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL: Przedłużanie życia jako problem moralny, organizacja i prowadzenie konferencji
 82. 1.12.2007 r., Warszawa, IV Konferencja z cyklu "Humanistyczne podstawy medycyny" pt. Blaski i cienie świadomej zgody zorganizowana przez Akademię Medyczną w Warszawie we współpracy z Polskim Towarzystwem Bioetycznym
 83. 13.12.2007 r., Lublin. X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki: Spór o cel i celowościowe wyjaśnianie; referat: Problem celu i granic eksperymentów medycznych
 84. 14.12.2007 r., Warszawa, Seminarium: Odpowiedzialność państwa za zdrowie obywateli zorganizowane przez Centrum Zdrowia Publicznego Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Wykład Odpowiedzialność Państwa za zdrowie obywateli.
 85. 16.02.2008 r., Poznań, Panel dyskusyjny zorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oraz Duszpasterstwo Środowisk Twórczych: Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości. Udział w panelu.
 86. 25-27.02.2008 r., Watykan, XIV General Assembly of the Pontifal Academy for Life: At the Side of the Incurably Ill and the Dying: Scientific and Ethical Aspects.
 87. 29-31.08.2008 r., Kraków, konferencja: Etyczne i prawne granice badań naukowych zorganizowana przez Polskie towarzystwo Bioetyczne oraz Kolegium Interdyscyplinarnego centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referat: Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych.
 88. 11-13.09.2008 r., Gdańsk, XI Europejski Kongres Katolickich Stowarzyszeń Lekarskich Prawo naturalne i prawo stanowione we współczesnej medycynie europejskiej; wykład: Problem początku ludzkiego życia na tle sporu o istotę człowieczeństwa.
 89. 15-20.09.2008 r., Warszawa, VIII Polski Zjazd Filozoficzny; wykład: zasada podwójnego skutku a problem minimalizowania zła; udział w panelach: Etyka ludzi nauki a stan polskiej filozofii; Wieża z kości słoniowej czy agora? Społeczne miejsce filozofii dzisiaj.
 90. 7-8.11.2008 r., Toruń, Colloquia Torunensia, sesja organizowana przez Prezydenta Torunia, Biskupa Toruńskiego, Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Prezesa Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Wykład: Dylematy ponowoczesnej bioetyki.
 91. 13-14.11.2008 r., Lublin, Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne, sympozjum zorganizowane przez Instytut Filozofii i Nauk Przyrodniczych KUL oraz Sekcję Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Wykład: Natura jako norma w sporze o przyszłość ludzkiej kondycji.
 92. 20.11.2008 r., Lublin. Sesja Etyka i technika: Prywatność w dobie globalizacji zorganizowana przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL. Organizacja i prowadzenie sesji.
 93. 22.11.2008 r., Warszawa. Sympozjum Sięgając po owoc z Drzewa Życia ...? Początek i koniec życia człowieka zorganizowane przez Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie, Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie oraz Akcję Katolicką Archidiecezji Warszawskiej.
 94. 5.12.2008 r., Kraków, Międzynarodowa Konferencja: Religia w sferze publicznej, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Europejską im. Józefa Tischnera. Udział w panelu: Religia a bioetyka.
 95. 17.01.2009 r., Kraków, Sympozjum Jubileuszowe Historia i przyszłość bioetyki w 80. urodziny ks. prof. Krzysztofa Szczygła i 20-lecie Instytutu Bioetyki PAT; wykład: Natura jako norma w perspektywie rozwoju biotechnologicznych możliwości.
 96. 20-21.02.2009, Watykan, XV General Assembly of the Pontifal Academy for Life: The New Frontiers of Genetics and the Risk of Eugenics; wykład: "Selective" Eugenics and "Enhancement" Eugenics.
 97. 9-12.03.2009 r., Lublin, KUL, 51. Tydzień Filozoficzny: Metafizyka wielkich pytań; wykład: Tomistyczne podejście do problemu rozwiązywania moralnych dylematów.
 98. (96) 3-4.04.2009 r., Lublin, Uniwersytet Medyczny, Lubelska Edycja Warsztatów DNA - encyklopedia życia, udział w debacie: In vitro - seksmisja XXI wieku.
 99. (97) 28-29.04.2009 r., Warszawa, Uniwersytet Warszawski, Międzynarodowa Konferencja Współczesne wyzwania bioetyczne, udział w panelu: Problemy związane z testamentem życia.
 100. 9-10.06.2009 r., Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Konferencja naukowa: Etyka nauczyciela, udział w panelu: Etyka egzaminowania.
 101. 22.10.2009 r., Warszawa, Konferencja Determinanty etycznej sytuacji nauki w Polsce organizowana przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk; wykład: Saula Smilansky'ego paradoks "korzystnej emerytury".
 102. 20-21.11.2009 r., Kraków, VI Krajowa Konferencja Szkoleniowa - Ginekologia i Położnictwo, udział w panelu: Etyka - zapłodnienie pozaustrojowe.
 103. 26.11.2009 r., Lublin - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Sesja Etyka i technika: Transplantacje. Spór o dar, zorganizowana przez Katedrę Etyki Szczegółowej KUL. Organizacja i prowadzenie sesji.
 104. 5-6.02.2010 r., Lublin - Uniwersytet Medyczny, Międzynarodowa Konferencja Naukowa Bioetyka w praktyce medycznej; udział w panelu: Jakich regulacji potrzebują specjaliści w opiece nad noworodkami skrajnie niedojrzałymi?
 105. 11-14.02.2010 r., Watykan, XVI General Assembly of the Pontifical Academy for Life: Bioethics and Natural Law.

 

 

 

Autor: Barbara Chyrowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.04.2010, godz. 10:34 - Andrzej Zykubek