1. Wykład otwarty dr hab. Bożeny Olszewskiej (prof. UO) pt. Na pograniczu epok. O pisarskiej tożsamości Janiny Porazińskiej klasyka literatury dziecięcej (27.09.2013 r.)
 2. Wykład otwarty dr Liliany Madelskiej pt. Wspomaganie rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych (17.05.2013r.)
 3. Wykład otwarty dra hab. Ryszarda Waksmunda, prof. Uwr pt. Literatura dziecięca - jej specyfika, tendencje rozwojowe i metody badania (19.04.2013 r.)
 4. Wykład otwarty dr Ewy Nowel (UAM) pt. Poznawanie i poznanie w warunkach tymczasowej adekwatności. Sytuacja autora tekstu metodycznego (1.03.2013 r.) 
 5. Wykład otwarty prof. dr. hab. Krzysztofa Konarzewskiego (Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach) pt. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej (badania TIMSS i PIRLS 2011) (18.01.2013 r.)
 6. Wykład otwarty prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka (KUL) pt. Metodologia badań nad scenicznym tekstem kultury (30.11.2012 r.)
 7. Wykład otwarty prof. dr hab. Małgorzaty Karwatowskiej (UMCS) pt. Respektowanie opinii autorytetów czy całkowita niezależność od nich?(25.09.2012 r.)
 8. Wykład dr hab. Anny Janus-Sitarz (UJ) pt. Nauczyciel literatury wobec pokolenia nieczytającego książek (16.03.2012 r.)
 9. Wykład dra Witolda Bobińskiego (UJ) pt. Zmierzch języka polskiego? O destrukcji dotychczasowego modelu kształcenia i nowej polonistyce kulturowej (na podstawie anglosaskich poszukiwań w dziedzinie dydaktyki kulturowej) (1.06.2012 r.)
 10. Wykład dr Joanny Dobkowskiej (IBE) pt. Egzamin maturalny: kierunek zmian w kontekście doświadczeń międzynarodowych (11.05.2012 r.) .
 11. Wykład prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej-Ratajczak (UAM) pt. Colloquia akademickie. Dydaktyka uniwersytecka a "metodyka osobista"(9.12.2011 r.)
 12. Wykład dr Zofii Zasackiej (Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej) pt. Nastoletni czytelnicy - ich lektury i sposoby czytania książek (28.10.2011 r.)
 13. Uroczyste spotkanie słuchaczy oraz wykładowców komponentu dydaktycznego realizowanego w ramach studiów doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa - specjalność filologia polska inaugurujące nowy rok akademicki 2011/2012 (30 września 2011 r.). Podczas uroczystości wykład  Kognitywistyczne podstawy opanowywania umiejętności językowych wygłosił prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (Uniwersytet Adama Mickiewicza).

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 05.10.2013, godz. 00:17 - Aleksandra Dziak