konferencja.14.czerwca Katedra Studiów Wschodnich Instytutu Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera, Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" zapraszają na konferencję naukową zatytułowaną "Migracje do Unii Europejskiej - szanse i wyzwania", która odbędzie się 14 czerwca o godz. 12.00 w Gmachu Głównym, sala GG - 208.
kul_plakat_2018_brygada_sympozjum2

Wydział Nauk Społecznych KUL,  Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Litewsko - Polsko - Ukraińska Brygada LITPOLUKRBRIG w Lublinie zapraszają na międzynarodowe sympozjum poświęcone Wielkiemu Hetmanowi  Konstantemu Ostrogskiemu zatytułowane "Litewsko - polsko - ukraińska współpraca wojskowa. Wspólna przeszłość, wspólne wyzwania". Wydarzenie odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w Centrum Transferu Wiedzy, sala CTW – 113 o godz. 9.30.

 

Fotorelacja

http://www.kul.pl/files/075/plakaty/2018/spotkania_wykady/plakat_kwsm_2018.jpg?1522927823302

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL oraz Studenckie Koło Naukowe POLITEA zapraszają na seminarium praktyczne zatytułowane "Kobiety w służbach mundurowych". Wydarzenie odbędzie się 9 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w budynku INPiSM KUL (ul. Droga Męczenników Majdanka 70), sala DMMII 134.

 

Fotorelacja

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katedra Studiów Wschodnich KUL zaprasza naogólnopolską konferencję naukową Agresja i aneksja terytorium za wschodnią granicą Unii Europejskiej (przypadek Krymu i Donbasu) 16 stycznia (wtorek) 2018 roku od godz. 15.00 Miejsce: Collegium Iuridicum KUL, ul. Spokojna 1, Lublin
Sala CI-300
Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL (Katedra Stosunków Międzynarodowych), Fundacja Konrada Adenauera i Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra” zapraszają na konferencję naukową pt. „IDEA EUROPY A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI: UNIA EUROPEJSKA W 60 LAT PO PODPISANIU TRAKTATU RZYMSKIEGO I W 50 LAT PO ŚMIERCI KONRADA ADENAUERA”. Konferencja odbędzie się 28 listopada (godz. 14.30-18.10) i 29 listopada (godz. 9.30-15.00) 2017 r. w sali C-618 Collegium Jana Pawła II.

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Trójmorze: geopolityczne uwarunkowania i nowy model regionalnej współpracy", Lublin, KUL, 23 listopada 2017 (Collegium Jana Pawła II, sala C-618), od godz. 11.00.

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce oraz Towarzystwo Nauki i Kultury „Libra" zapraszają na międzynarodowe seminarium naukowe pt. „Ukraina, Polska i Rosja w tle: trudna przeszłość, niepewna przyszłość", Lublin, KUL, 27 października 2017 (ul. Droga Męczenników Majdanka 70, Aula DMMII-134, I. piętro).

negocjacje w XXIw.

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Fundacja Rozwoju KUL oraz Instytut Sądecko-Lubelski zapraszają na konferencję naukową „Negocjacje w XXI wieku - teoria, praktyka i znaczenie”, która rozpocznie się 29 listopada 2016 r. o godz. 9.00 w Kolegium Jana Pawła II, sala C-1031.

 

Fotorelacja

(LINK) Gorąco zachęcamy do obejrzenia wywiadu z dr hab. Andrzejem Gilem, prof. KUL.

 

 

 

 

 

Autor: Barbara Lendzion-Tokarska
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2018, godz. 11:27 - Andrzej Podraza