1. Sukcesywna dostawa artykułów bhp: obuwia, odzieży, tablic informacyjnych, środków ochrony indywidualnej dla pracowników KUL

 

wykaz - artykuły_bhp

 

2. Sukcesywna dostawa środków higieny osobistej oraz rękawic ochronnych i roboczych do celów bhp dla pracowników KUL

 

wykaz - środki_czystości_oraz rękawice

 

3. Sukcesywna dostawa konserw i przetworów mięsnych oraz rybnych na potrzeby jednostek KUL

 

wykaz_-_posilki_regeneracyjne

 

 

 

 

 

Autor: Iwona Roman
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2017, godz. 13:12 - Iwona Roman