Terminy posiedzeń Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia w roku akademickim 2015/2016:

19 listopada 2015 r.

10 grudnia 2015 r.

21 stycznia 2016 r.

18 lutego 2016 r.

17 marca 2016 r.

21 kwietnia 2016 r.

12 maja 2016 r.

23 czerwca 2016 r.

 

Autor: Anna Łukasiewicz
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2015, godz. 10:56 - Anna Łukasiewicz