15 czerwca 2015 r. Prorektor ds. Nauki i Rozwoju – dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., prof. KUL z ramienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr hab. Jacek Witkoś z ramienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podpisali umowę o współpracy naukowo-badawczej dotyczącą podjęcia współpracy w obszarach prowadzenia badań naukowych, rozwoju kompetencji kadry naukowej, rozwoju prac eksperymentalnych i teoretycznych. Umowa przewiduje wykorzystanie specjalistycznej aparatury będącej na wyposażeniu ICBN KUL.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015, godz. 08:52 - Emil Zięba