3 grudnia 2015 r. podpisano porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Zakres współpracy dotyczy prowadzenia wspólnych prac badawczych w zakresie projektowania nowych substratów SERS dla celów diagnostycznych dysfunkcji nabłonka i obejmuje współpracę pracowników naukowych, korzystania z aparatury badawczej będącej na wyposażeniu Stron, jak również pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację wspólnych celów.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2015, godz. 08:54 - Emil Zięba