Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II – Interdyscyplinarnym Centrum Badań Naukowych podpisana została 19 kwietnia 2016 r. Dokument dotyczy warunków współpracy naukowo-badawczej między jednostkami, przede wszystkim prowadzenia wspólnych badań naukowych oraz korzystania z aparatury będącej na wyposażeniu ICBN.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, godz. 10:11 - Emil Zięba