www.open.kul.pl/sw

Zapisy i informacje

  • dr Dorota Kołodziej lub dr Marzena Banaczyk
  • tel. 15 842 71 16 lub 15 642 25 33
  • email uo.sw@kul.pl
  • Dziekanat WZNoS KUL w Stalowej Woli, ul. Ofiar Katynia 6a, pok. 11

Opłaty

  • Należy wnosić w kasie WZNoS KUL od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:30-15:30.

 

Uniwersytet Otwarty KUL w Stalowej Woli