5 grudnia 2015 r. zawiązało się Konsorcjum „GIPTAR” utworzone na mocy umowy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II. Celem Konsorcjum jest prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz inicjowanie współpracy nauki z przemysłem, a także pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla wspólnych projektów.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015, godz. 12:47 - Emil Zięba