17 grudnia Dyrektor ICBN, dr hab. Elżbieta Stefaniak, oraz Dyrektor Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr. hab. Ewa Bulska, podpisały umowę o współpracy dotyczącą warunków kooperacji w zakresie prowadzenia wspólnych projektów naukowo-badawczych, działalności promocyjnej oraz strategii naukowej umożliwiającej zwiększenie konkurencyjności na forum międzynarodowym.

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2015, godz. 12:47 - Emil Zięba