Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 w Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli odbędzie się w poniedziałek, 16 października 2017 roku. 
Program:
10:00 Msza św. w Kościele Akademickim
11:00 Uroczystość Inauguracji w Auli im. Solidarności, ul. Ofiar Katynia 8a
- Przemówienie Władz Uczelni
- Sprawozdanie za rok akademicki 2016/17

- Immatrykulacja studentów I roku
- Przemówienie przedstawiciela studentów

- Wystąpienia gości
- Gaude Mater Polonia
- Wykład inauguracyjny - dr inż. Witold Adamowski "Infrastruktura krytyczna państwa - specjalizacja wydziału jako impuls rozwoju"
- Gaudeamus igitur

ZAPRASZAMY!

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2017, godz. 14:39 - Małgorzata Wolak