W dniu 12 marca 2016 r. odbyła się uroczysta inauguracja studiów podyplomowych w zakresie przedsiębiorczości dla nauczycieli zorganizowanych przez Wydział Nauk Społecznych a dofinansowanych w 85% ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej. W inauguracji uczestniczyli: Pan Prorektor ds studenckich - dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL Pani Dyrektor Lubelskiego NBP - Ilona Skibińska-Fabrowska Ks. Dziekan WNS - dr hab. Stanisław Fel, prof. KUL Koordynator merytoryczny projektu - prof. dr hab. Marian Żukowski
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016, godz. 11:51