Posiedzenie Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, które właśnie rozpoczynamy, ma uroczysty i wyjątkowy charakter:

uroczysty, ponieważ obejmuje swoim porządkiem wręczenie doktoratu honorowego, najwyższego tytułu akademickiego;

wyjątkowy, ponieważ tym tytułem honoruje wybitnego kompozytora i dyrygenta.

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przyznał zaszczytny tytuł akademicki Doctora Honoris Causa Profesorowi Krzysztofowi Pendereckiemu, pragnąc uhonorować wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga i mecenasa muzyki.

Światowe uznanie zyskał on zarówno jako twórca awangardowych kompozycji, jak i utworów pozostających w nurcie europejskiej tradycji muzycznej. Na jego dorobek składają się liczne gatunki utworów scenicznych, muzyki instrumentalnej i wokalnej. Inspiracją do powstania wielu z nich były znaczące wydarzenia czy ważne rocznice w dziejach Polski i świata. Profesor Penderecki należy też do najwybitniejszych kompozytorów muzyki religijnej naszych czasów. W jego twórczości sacrum zajmuje ważne miejsce i ma związek z szeroko rozumianą tradycją oraz kulturą judeochrześcijańską. Ceniony jest za indywidualny styl oraz oryginalność i wysoki poziom warsztatu kompozytorskiego. O randze jego twórczości świadczą liczne odznaczenia i nagrody przyznane mu w różnych krajach całego globu, festiwale jego imienia organizowane w kilku miastach świata, a przede wszystkim wykonania jego muzyki przez najlepszych wirtuozów i orkiestry w najznamienitszych salach koncertowych na świecie.

 

Pan Krzysztof Penderecki jest też cenionym dyrygentem, zapraszanym przez najbardziej znaczące ośrodki muzyczne na świecie. Istotnym przejawem jego związków z muzyką w wymiarze naukowo-dydaktycznym była praca wykładowcy w uczelniach muzycznych i rektora Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Krakowie. Zamiłowanie do muzyki wyraża się również w jego inicjatywach edukacyjnych, wśród których pierwszoplanową jest utworzone przez niego Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach.

 

Szanowny Panie Profesorze,

Dostojny Doktorze Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II!

Z wielką atencją i ogromną radością gościmy Pana w murach naszej Alma Mater. Zaszczyceni, że zechciał Pan przyjąć zaproszenie społeczności akademickiej KUL do naszej wielkiej rodziny uniwersyteckiej, gratulujemy wspaniałych sukcesów, wyrażamy szacunek za bycie ambasadorem Polski w świecie i dziękujemy za propagowanie wartości uniwersalnych. Proszę również przyjąć serdeczne życzenia: niezmiennej pasji kompozytorskiej, radości i satysfakcji z tworzenia oraz wielu wspaniałych wykonań. Zwieńczeniem moich życzeń niech będą słowa św. papieża Jana Pawła II z jego Listu do artystów: niech Pana „[...] sztuka przyczynia się do upowszechnienia prawdziwego piękna, które będzie niejako echem obecności Ducha Bożego i dzięki temu przekształci materię, otwierając umysły na rzeczywistość wieczną”.