Szanowni Państwo,

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przyznaje najwyższą godność akademicką – doktorat honoris causa – osobom szczególnie zasłużonym w zakresie nauki, kultury i religii, a jednocześnie odznaczającym się nieskazitelną postawą moralną. Dzisiaj, z ogromną radością i szczerym uznaniem honorujemy tym tytułem uniwersyteckim Profesora Richarda Swinburne’a.
Senat KUL, na wniosek Rady Wydziału Filozofii, przyjął uchwałę nadającą tytuł doktora honoris causa wybitnemu filozofowi religii. Wychodząc z dyskusji prowadzonych aktualnie w ramach filozofii analitycznej, Pan Profesor ukazuje racjonalność teizmu, a także racjonalność wiary chrześcijańskiej. Głębię i rzetelność dyskursu łączy on z wyraziście zakreślonymi apologetycznymi zadaniami filozofii, co czyni z niego jednego z największych współczesnych obrońców nie tylko religii jako takiej, ale także doktryny chrześcijańskiej.
W swoich pracach z zakresu filozofii religii prof. Swinburne nawiązuje do najlepszych tradycji filozofii i teologii chrześcijańskiej. Jego koncepcje są zakorzenione w racjonalistycznej tradycji filozofii europejskiej oraz w chrześcijańskiej tradycji teologicznej. Gruntowna znajomość obydwu tych tradycji, ale także teorii z nauk przyrodniczych czy humanistycznych pozwala mu na podejmowanie merytorycznych dyskusji z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych.
Profesor Swinburne jest zaangażowany we wspieranie rozwoju filozofii i teologii, zwłaszcza w krajach, w których w dużej mierze obecna była ideologia komunistyczna. Wyrazem aktywności naukowej Pana Profesora są również wykłady prowadzone w krajach postkomunistycznych. Jego wystąpienia zawsze spotykają się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, wynikającym z podejmowania ważnej tematyki, posługiwania się wysokiej jakości argumentacją, a także klarowności poglądów prelegenta.
Pan Profesor przed kilkunastu laty przyjął również zaproszenie Wydziału Filozofii KUL i zaprezentował cykl wykładów w ramach Stanisław Kamiński Memorial Lectures.
Działalność Pana Profesora nie ogranicza się jedynie do gościnnych wykładów. Swoją aktywnością naukową stwarza on bowiem świetne warunki do studiowania na uniwersytecie w Oksfordzie wielu filozofom i teologom różnych wyznań i wielu narodowości.
Ci, którzy mieli możliwość zgłębiać myśl Pana Profesora i poznać go osobiście, podkreślają nie tylko znaczenie jego dorobku naukowego w skali światowej, szeroką działalność na rzecz rozwoju nauki, ale także głęboką wiarę i autentyczną postawę chrześcijańską.

Szanowny Panie Profesorze,
cała nasza wspólnota uniwersytecka, zaszczycona przyjęciem przez Pana Profesora najwyższej godności akademickiej naszej Uczelni, z radością wita Pana w znakomitym gronie doktorów honoris causa KUL, współtworzącym ogromną rodzinę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W imieniu tej wspólnoty, a także własnym składam Panu Profesorowi serdeczne życzenia satysfakcji z wielu dotychczasowych osiągnięć i dokonań oraz dalszej, równie wybitnej aktywności naukowej. Wyrażam również podziękowanie za czytelne świadectwo życia chrześcijańskiego.