Rektor i Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

na wniosek

Dziekana i Rady Wydziału Filozofii

niniejszym zaświadczają, że

Wielce Czcigodny Ksiądz

Prof. dr hab. Michał Heller

na podstawie rozprawy doktorskiej

Koncepcja seryjnych modeli wszechświata i jej filozoficzne implikacje

oraz po zdaniu wszystkich przewidzianych prawem egzaminów,

w dniu 25 czerwca 1966 roku uzyskał

na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL

stopień naukowy doktora.

Przypominając po upływie 50 lat to uroczyste wydarzenie,
w uznaniu wybitnych osiągnięć w pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej
oraz ze względu na wspaniałe zasługi
Wielce Czcigodnego Księdza

Prof. dr. hab. Michała Hellera

w dziedzinie rozwoju badań interdyscyplinarnych

prowadzonych w duchu dialogu pomiędzy nauką, filozofią i religią

ten to stopień doktora uroczyście potwierdzają,

odnawiają i jako odnowiony ogłaszają.

 

Dziekan

dr hab. Monika Walczak, Prof. KUL

Rektor

prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Lublin, 15 października 2016 roku

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2016, godz. 18:00 - Andrzej Zykubek