Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego

i Administracji oraz Instytut Prawa Kanonicznego

 

zapraszają na

 

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Pecunia servire debet non regere

z okazji 70. rocznicy urodzin

Ks. dr. hab. Stanisława Dubiela, prof. KUL

 

Lublin, 17 maja 2017 r. (środa)

Collegium Joannis Pauli II

C-1031

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:37 - Adam Jankowski