NagrosdaDnia 28 marca 2014 roku podczas Publicznego Zebrania TN KUL odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Księdza Idziego Radziszewskiego za rok 2013, przyznawanej przez Towarzystwo Naukowe KUL „za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego”,  Siostrze Profesor Zofii Józefie Zdybickiej USJK.

 
Oto galeria fotografii z tej uroczystości. 
Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2014, godz. 14:06 - Stanisław Sarek