19 maja br. Toomas Hendrik Ilves, Prezydent Republiki Estońskiej otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa KUL. Uroczystość nawiązywała do obchodów 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej, które odbyły się w Lublinie 1 lipca 2009 r. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II włączył się w upamiętnienie tego wydarzenia nadając tytuł Doktora Honoris Causa KUL przedstawicielom narodów litewskiego, estońskiego, ukraińskiego, polskiego, łotewskiego i białoruskiego.