Uroczystość wręczenia wyróżnienia uniwersyteckiego GRATAE MEMORIAE SIGNUM UNIVERSITATIS Wandzie Gawrońskiej

Wanda GawrońskaRektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza na wręczenie wyróżnienia uniwersyteckiego GRATAE MEMORIAE SIGNUM UNIVERSITATIS Wandzie Gawrońskiej, działaczce na rzecz KUL, siostrzenicy bł. Pier Giorgio Frassatiego. Uroczystość odbędzie się 25 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Kolegium Jana Pawła II, w auli C-1031.

 

Program:

  • Chór KUL
  • Słowo JM Rektora KUL ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego
  • Laudacja, prof. dr hab. Marian Surdacki
  • Wręczenie wyróżnienia
  • Chór KUL
  • Wystąpienie Pani Wandy Gawrońskiej
  • Chór KUL

 

Wanda Gawrońska urodziła się w 1927 r. w rodzinie o włoskich i polskich korzeniach. Jej matką była Luciana Gawrońska z domu Frassati, ojcem polski dyplomata Jan Gawroński. Jest siostrzenicą bł. Pier Giorgio Frassatiego. Od zakończenia drugiej wojny światowej mieszka w Rzymie.

 

Po studiach w Oksfordzie była jedną z pierwszych kobiet fotoreporterek w Europie w dziedzinie mody, a później polityki. Intensywne związki W. Gawrońskiej z drugą ojczyzną rozpoczęły się w 1973 r. Założyła wówczas w Rzymie Centro Incontri e Studi Europei - Centrum Spotkań i Studiów Europejskich, które przyznawało stypendia dla inteligencji opozycyjnej i katolickiej z Polski, w tym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tuż po wyborze na papieża K. Wojtyły założyła Associazione Pier Giorgio Frassati - Amici della Universitá Cattolica di Lublino (Stowarzyszenie im. Pier Giorgia Frassatiego - Przyjaciele Katolickiego Uniwersyteckiego Lubelskiego). Jego działalność nastawiona była wyłącznie na pomoc KUL i jego pracownikom. Do roku 1988 ze stypendiów przyznawanych za pośrednictwem Centro i Associazione skorzystało ok. 80 osób z naszego Uniwersytetu. W Centro W. Gawrońska stworzyła bibliotekę zabronionych w Polsce wydawnictw emigracyjnych oraz punkt rozdawnictwa tych publikacji. Prowadziła gratisową wysyłkę książek naukowych do Polski - najhojniej do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, która otrzymała tą drogą kilkanaście tysięcy książek, czasopism, encyklopedii i innych unikatowych publikacji. Wanda Gawrońska stała się w Rzymie „ambasadorem” dla niezależnych środowisk z naszego kraju, a Centro ich „polską ambasadą”, w której organizowano seminaria i konferencje.

 

Wspierała także polską „Solidarność” organizując szeroko zakrojoną pomoc i akcje charytatywne. Podczas stanu wojennego na jej prośbę rząd włoski ustanowił prawo do bezpłatnej wysyłki paczek do Polski - paczki z odzieżą, żywnością i lekarstwami otrzymywał także KUL. Dla osób z naszego Uniwersytetu organizowała ponadto bezpłatne konsultacje lekarskie i hospitalizacje. Akcja ta została z czasem rozszerzona o finansową adopcję na odległość. Dzięki jej interwencji w rządzie włoskim możliwa była darmowa transmisja w Polsce Mszy świętej inaugurującej pontyfikat Jana Pawła II. Apogeum zaangażowania W. Gawrońskiej w sprawy Polski i KUL przypadło na lata 80-te XX w. Od 1989 r. swoją aktywność skoncentrowała na szerzeniu wizerunku i kultu brata matki Luciany - błogosławionego przez papieża Jana Pawła II w 1990 r. Pier Giorgia Frassatiego.

 

Spośród licznych środowisk i instytucji wspieranych i obdarowywanych przez W. Gawrońską Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II był zawsze najważniejszy. W uznaniu jej osiągnięć i zasług, w tym szerzenie idei naszej uczelni we Włoszech, otrzymała w 1988 r. Medal za Zasługi dla KUL. W 2014 r., za pomoc polskim opozycjonistom (w tym z KUL) i wsparcie przemian demokratycznych w Polsce otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

 

/opracował: prof. dr hab. Marian Surdacki, Katedra Historii Wychowania i Opieki Społecznej/

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017, godz. 09:53 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2017-05-17