Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłosił plany działania na 2012 rok, które określają plany konkursów, które będą ogłaszane przez Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w bieżącym roku:

 

Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich": roczny_plan_dzialania_priorytet_VI.pdf

Priorytet VII "Promocja integracji społecznej": roczny_plan_dzialania_priorytet_VII_POKL.pdf

Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki": roczny_plan_dzialania_priorytet_VIII_POKL.pdf

Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach": roczny_plan_dzialania_priorytet_IX_POKL.pdf

Autor: Kamil Dębiński
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 12:59 - Beata Kaczan