Usuwanie barier architektonicznych

Pod tym względem najlepiej dostosowane są nowe budynki KUL oraz Dom Studencki przy ul. Konstantynów 1.

W Gmachu Głównym wyremontowano wszystkie sanitariaty, z uwzględnieniem dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowano też podłogi w korytarzach. Liczne nierówności powstałe w ciągu kilkudziesięciu lat stanowiły zagrożenie dla osób niewidomych i osób z trudnościami w poruszaniu się.

 

klamka_273

Rozpoczęto umieszczanie tablic informacyjnych w brajlu na drzwiach sal i biur szczególnie ważnych dla studentów niewidomych. Ułatwi to znacznie poruszanie się niewidomym studentom w budynkach uczelni. Od października 2009 dostępne jest menu stołówki w brajlu.

 

Rok 2009 przyniósł  nowe wyzwanie jakim jest usunięcie barier architektonicznych i przystosowanie sal w rozszerzonej bazie lokalowej na Majdanku.  W pierwszej kolejności wykonano podjazd dla wózków inwalidzkich. W najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje: wykonanie wind oraz dostosowanie toalet do potrzeb studentów niepełnosprawnych.

Autor: Sylwia Bogusz
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2010, godz. 20:21 - Sylwia Bogusz