Wszelkie szczegółowe informacje o realizacji usług tłumaczeniowych/ korekty językowej można znaleźć w bazie wiedzy po adresem:

 

http://e.kul.pl/kb.html?op=4&eid=595