Przypominamy, iż każdy uczestnik projektu jest zobowiązany niezwłocznie informować Organizatora projektu, o zmianach takich jak: zawarcie związku małżeńskiego, zmiana miejsca zamieszkania. Dane te maja wpływ na odprowadzane składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Autor: Barbara Mróz
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2016, godz. 08:29 - Barbara Lebedowicz