W dniu 27 marca 2012 r. zawarto umowy na dostawę odzieży roboczej, ochronnej i rękawic oraz środków bhp dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w podziale na części:

Z firmą Zakład Produkcyjno-Handlowy „LULEX” Janusz Lulkowski ul. 3 Maja 108, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Część 1 – Odzież robocza oraz rękawice robocze zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu nr 1

Część 2 – Odzież i rękawice specjalistyczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu nr 2

Z firmą P.H. ADMOR Jerzy Moryto ul. Wierzbicka 58 m.1, 26-600 Radom

Część 3 – Obuwie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu nr 3

Z firmą WOLPRES Katarzyna Prus, Grzegorz Prus Spółka Jawna ul. Tartaczna 3/5, 26-600 Radom

Część 4 – Środki czystości zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Formularzu nr 4

Podstawą do odebrania z magazynu asortymentu bhp będzie:

Złożenie wypełnionej tabeli imienno-asortymentowej artykułów BHP - Tabela nr 3 w Referacie BHP pok. 324 A Collegium Jana Pawła II. Zainteresowani zostaną poinformowani przez Pracownika Referatu BHP o terminie realizacji zamówienia telefonicznie lub drogą mailową.

 

 

Załączniki do pobrania:

Formularz_nr_1_LULEX_odziez_i_rekawice_robocze.xls

Formularz_nr_2_LULEX_odziez_i_rekawice_specjalistyczne.xls

Formularz_nr_3_ADMOR_obuwie.xls

Formularz_nr_4_WOLPRES_srodki_czystosci.xls

Tabela_imienno-asortymentowa_artykulow_BHP_-_Tabela_nr_3.doc

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2013, godz. 11:09 - Agnieszka Ogorzałek