W dniu 8 listopada 2012 r. zawarto umowę na dostawę oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów z firmą Dalimex Sp. z o.o.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne do urządzeń na gwarancji należy na załączniku nr 2 uzyskać potwierdzenie z Działu Administracyjno-Gospodarczego,  pok. C-207, C-208, że urządzenie jest na gwarancji. Aby takie potwierdzenie uzyskać należy podać  na załączniku numer inwentarzowy urządzenia, do którego toner ma być zamówiony lub numer fabryczny urządzenia, jeżeli nie posiada ono numeru inwentarzowego KUL.

 

  •  Materiały eksploatacyjne do urządzeń na gwarancji – opis przedmiotu umowy

materialy eksploatacyjne do urządzeń na gwarancji.xls

materialy eksploatacyjne do urządzeń na gwarancji.ods

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2013, godz. 10:57 - Agnieszka Ogorzałek