W dniu 8 listopada 2012 r. zawarto umowę na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych i faksów poza gwarancją z Przedsiebiorstwem Wielobranżowym Multikom Adam Papierski.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne należy na załączniku nr 2 uzyskać potwierdzenie z Działu Administracyjno-Gospodarczego pok. C-207, C-208, że sprzęt znajduje się w ewidencji majątku. Aby takie potwierdzenie uzyskać należy podać  na załączniku numer inwentarzowy urządzenia, do którego toner ma być zamówiony lub numer fabryczny urządzenia, jeżeli nie posiada ono numeru inwentarzowego KUL.

 

  • Materiały eksploatacyjne do urządzeń poza gwarancją – opis przedmiotu umowy

materialy eksploatacyjne do urządzeń poza gwarancją.xls 

materialy eksploatacyjne do urządzeń poza gwarancją.ods

Autor: Agnieszka Ogorzałek
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2013, godz. 11:00 - Agnieszka Ogorzałek