Czy wyraz "uzwięźlić" jest notowany przez słowniki?

 

Ostatnim słownikiem ogólnym języka polskiego, który notuje wyraz uzwięźlić (w znaczeniu 'uczynić zwięzłym, wyrazić zwięźle') jest Słownik języka polskiego pod redakcją Witolda Doroszewskiego (Warszawa 1967, t. 9, s. 791). Słowniki najnowsze, wydane po roku 2000, już tego leksemu nie podają. Można więc wnioskować, że wyraz ten przechodzi do kategorii słów przestarzałych, jednak odczytanie jego znaczenia raczej nie sprawia problemu, zwłaszcza że współczesne leksykony notują formy podobne do omawianego słowa pod względem budowy i znaczenia, np. uzdatnić  'uczynić zdatnym do czegoś', uzwyczajnić 'uczynić zwyczajnym', użeglownić 'uczynić żeglownym' itp.

 


Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2010, godz. 19:20 - Natalia Sosnowska