Obradami V Kongresu Kultury Chrześcijańskiej: „Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach”, którego obrady odbędą się w dniach od 13 do 16 października, Katolicki Uniwersytet Lubelski rozpoczyna obchody swego 100-lecia.

Lubelskie kongresy - swoistego rodzaju forum dialogu między myślą chrześcijańską a współczesną kulturą, zapoczątkował śp. abp Józef Życiński. Dotychczas odbyły się cztery edycje tego wydarzenia – „Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości” (15-17 września 2000 r.), „Europa wspólnych wartości. Chrześcijańskie inspiracje w budowaniu zjednoczonej Europy” (24-26 września 2004 r.), „Godność czy sukces? Kulturowe dylematy współczesności” (25-28 września 2008 r.), „W poszukiwaniu człowieka w człowieku. Chrześcijańskie korzenie nadziei” (27-30 września 2012 r.).

Tegoroczny Kongres poświęcony będzie pojęciu wolności, w kontekście wyzwań współczesności, w tym myśli filozoficznej i nauk przyrodniczych. „Warto podjąć tę tematykę na KUL, który jest świadkiem i patronem przebijania się polskiej kultury i nauki do wolności. Lubelska uczelnia zawsze była ośrodkiem, w którym była chroniona i wykładana prawda o ludzkiej wolności, zarówno w wymiarze indywidualnym jak i społecznym” – powiedział na konferencji prasowej zapowiadającej Kongres jej główny organizator abp Stanisław Budzik.

Podczas kongresu odbędą się dwie ważne akademickie uroczystości - nadanie tytułu doktora honoris causa KUL Krzysztofowi Pendereckiemu oraz odnowienie doktoratu absolwenta KUL ks. prof. Michała Hellera.

Wykład inauguracyjny "Wolność ocalona: rdzeń chrześcijańskiej antropologii" wygłosi kard. Gianfranco Ravasi. Natomiast w kongresowych dyskusjach na temat istnienia wolnej woli, KUL-u jako wyspy wolności, kryzysu migracyjnego w kontekście dialogu międzyreligijnego, ukraińskiej rewolucji godności, dialogu Kościoła Katolickiego z Rosyjską Cerkwią Prawosławną,  uczestniczyć będą m.in. prof. Andrzej Friszke, prof. Antoni Dudek, dr hab. Mieszko Tałasiewicz, dr Paweł Kowal, prof. Daniel Rotfeld, prof. Andriej Zubow, Antoine Arjakovsky, prof. Józef Niewiadomski, s. Małgorzata Chmielewska, abp Gintaras Grusas.

Wśród zaplanowanych wydarzeń kulturalnych są koncerty, wystawy, monodram Ojciec Bóg, pokaz specjalny filmu „Zaćma” z udziałem reż. Ryszarda Bugajskiego oraz spotkanie autorskie z Adamem Zagajewskim. Bardzo interesująco zapowiada się również debata dwóch ambon, na temat „Wolność i religia” z udziałem profesorów - Jana Woleńskiego i Piotra Gutowskiego.

Kongres poprzedzony zostanie otwarciem wystawy stu najcenniejszych dzieł sztuki ze zbiorów KUL na Zamku Królewskim w Warszawie. Wernisaż odbędzie się 12 października, a wystawę będzie można oglądać do końca 2016 roku.

Autor: Katarzyna Bojko
Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016, godz. 12:12 - Katarzyna Bojko