Wolność ocalona. Chrześcijańskie światło na ludzkich drogach

 

13 X 2016
Wykład inauguracyjny kard. Gianfranco Ravasiego

relacja video

relacja foto

Konferencja prasowa z udziałem kardynała

Wywiad z kardynałem

OPUS MAGNUM - KULowskie wieczory z muzyką

Recital Skrzypcowy, w którym wystąpili ALEXANDER TROSTIANSKY (skrzypce) oraz NATALYA ARDASHEVA (fortepian)

relacja video

relacja foto

zapowiedź

14 X 2016  
DHC prof. Krzysztof Penderecki Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa KUL prof. Krzysztofowi Pendereckiemu

relacja foto  relacja video

przemówienie ks. prof. Antoniego Dębińskiego Rektora KUL

laudacja prof. Leszek Mądzik

przemówienie prof. Krzysztofa Pendereckiego

wywiad z prof. Krzysztofem Pendereckim

panel

Panel: Katolicki Uniwersytet Lubelski wyspą wolności

prof. Antoni Dudek, UKSW, prof. Andrzej Friszke, PAN, prof. Janusz Wrona, UMCS; Moderator : prof. Rafał Wnuk, KUL

relacja foto

 

Msza Święta - przewodniczenie i homilia kard. Gianfranco Ravasi

relacja foto

relacja video

Czy istnieje wolna wola

Panel: Centrum Kopernika – Czy istnieje wolna wola?

dr hab. Mieszko Tałasiewicz, UW

dr Mateusz Hohol, PAN, CK

ks. dr Zbigniew Liana, UPJPII, CK

Moderator: Łukasz Kwiatek, CK, UPJPII

relacja foto

Panel: Ukraińska rewolucja godności

Andrij Deszczycia, Ambasador Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej

dr Paweł Kowal, PAN

dr Andrzej Grajewski, Gość Niedzielny

Moderator : prof. Andrzej Podraza

relacja foto

relacja video

Wręczenie statuetek Memoria iustorum

Wręczenie statuetek Memoria iustorum

Statuetki otrzymali: ks. dr Stefan Jan Batruch

Myroslava Keryk

dr Paweł Kowal

dr Andrzej Grajewski

relacja foto

relacja video

15 X 2016  
Heller

Odnowienie doktoratu ks. prof. Michała Hellera

relacja foto

relacja video

przemówienie, ks. prof. Antoniego Dębińskiego
laudacja, ks. prof. Andrzej Szostek, KUL
wykład  Kosmiczny problem wolności, ks. prof. Michał Heller

wywiad z ks. prof. Michałem Hellerem

Prezentacja Opera omnia Josepha Ratzingera

relacja foto

prof. Krzysztof Góźdź - Kościół a współczesność na Soborze Watykańskim II

prof. Jerzy Szymik - Dzieci wolnej, dziedzice (por. Ga 4,30–31). Chrześcijańskie rozumienie wolności jako światła na ludzkich drogach.

wywiad z ks. prof. Krzysztofem Góździem, redaktorem polskiej edycji "Opera omnia"

wywiad z prof. Marzeną Górecką, redaktorem polskiej edycji "Opera omnia"

wywiad z ks. prof. Jerzym Szymikiem

Msza Święta w Kościele Akademickim KUL

przewodniczył: abp Stanisław Budzik

homilia: abp Abel

relacja foto

6anel

Panel: Od konfliktu do komunii  Dialog Kościoła Katolickiego z Rosyjską Cerkwią Prawosławną;

prof. Adam Daniel Rotfeld (UW), prof. Andriej Zubow (Moskwa), Antoine Arjakovsky (Paryż), moderator: Marcin Przeciszewski (KAI)

relacja foto

relacja video

konferencja prasowa

Panel: Kryzys migracyjny w kontekście dialogu międzyreligijnego

abp Gintaras Grušas (Wilno), ks. prof. Józef Niewiadomski (Innsbruck), s. Małgorzata Chmielewska (Wspólnota Chleb Życia); moderator: ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL

relacja foto

Spektakl prof. Leszka Mądzika

Wystawa fotografii „Sacrum miejsca” oraz etiuda teatralna „Maski”

relacja foto

relacja video 

Zagajewski

Spotkanie autorskie

Adam Zagajewski: Czym jest życie duchowe w poezji

prowadzenie: ks. prof. Alfred Marek Wierzbicki

relacja foto

wywiad z Adamem Zagajewskim

 

16 X 2016  
Msza św.

Msza Święta
przewodniczenie i homilia

- JE abp Gintaras Grušas, Metropolita Wileński

relacja foto 

Inauguracja KUL -  rok akademicki 2016/2017

relacja foto

Wystąpienie JM ks. prof. dr. hab. Antoniego Dębińskiego, Rektora KUL

Wystąpienie przedstawiciela studentów - Tomasz Tokarski

wykład inauguracyjny prof. dra hab. Wojciecha Roszkowskiego Polska w postchrześcijańskiej Europie

Zakończenie Kongresu

 

konferencja

Konferencja prasowa