Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

serdecznie zapraszają do udziału w V Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim na temat: INTERNATIONAL LAW AND CURRENT ENVIRONMENTAL PROBLEMS - HOW TO SAVE OUR WORLD?

Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, sala CTW 113

 

czytaj więcej

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:37 - Adam Jankowski