V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Poezji Karola Wojtyły i o Janie Pawle II - Toruń 2014

 

Organizatorzy:

 • Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Jana Pawła II w Toruniu
 • Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Toruniu
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu

Patronat Honorowy:

 • JE Bp Andrzej Suski, Ordynariusz Diecezji Toruńskiej 
 • Pan Michał Zaleski, Prezydent Miasta Torunia
 • Pan Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Ustalenia wstępne:

 • uczestnik prezentuje dwa utwory: autorstwa Karola Wojtyły lub innego autora o Janie Pawle II
 • recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.)
 • maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut
 • na wszystkich etapach ustalony został jeden schemat kryteriów oceny recytacji:

- do 10 pkt za dobór utworów
- do 5 pkt za każdy utwór - dykcja
- do 5 pkt za każdy utwór - tempo
- do 5 pkt za każdy utwór - intonacja
- do 5 pkt za każdy utwór - zrozumienie utworu
- do 5 pkt za każdy utwór - ogólne wrażenie

 • razem uczestnik może otrzymać maksymalnie 60 punktów (bez ułamków)
 • wygrywa uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów

 

Do pobrania (pdf)