Kolejny tom serii Biblioteka Encyklopedii Katolickiej ukazuje się w roku jubileuszowym 90-lecia istnienia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

 

bek_okladka1_600

   Na treść prezentowanej książki składają się dwa opracowania Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Jan Paweł II. Pierwsza część przedstawia w syntetycznej formie dzieje i obecną działalność Uczelni. Historię Uniwersytetu ukazano od okresu międzywojennego do obecnych czasów. Następnie przedstawiono strukturę organizacyjną oraz działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną poszczególnych wydziałów i instytutów międzywydziałowych. Zaprezentowano Bibliotekę Uniwersytecką KUL, a także działalność kulturalną i sportową. Przedstawiono współpracę z innymi uniwersytetami oraz doktorów honoris causa. Druga część tomu poświęcona jest Janowi Pawłowi II - Wielkiemu Patronowi Uniwersytetu. Omówiono Jego życie oraz twórczość literacką i teatralną, a także filozoficzną i teologiczną.

   Cennym uzupełnieniem w stosunku do treści hasła zamieszczonego w VII tomie Encyklopedii katolickiej jest omówienie podróży apostolskich Jana Pawła II autorstwa Janusza Poniewierskiego oraz ukazanie przez ks. prof. Andrzeja Szostka obecności Karola Wojtyły - Jana Pawła II na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, kończące całość jubileuszowej publikacji.

 

 

Powrót

Autor: Daniel Capała
Ostatnia aktualizacja: 02.04.2014, godz. 13:44 - Piotr Królikowski