V Tydzień Filozoficzny

Estetyka filozoficzna

26- 28 marca 1962

 

Dr Wł. Stróżewski - Problematyka i przedmiot estetyki


Dr A. B. Stępień - Sposoby istnienia dzieła sztuki (lub O sposobach istnienia dzieła sztuki)


O. prof. M. A. Krąpiec - Byt a piękno


o. mgr J. Popiel - Ideologia a sztuka

 

(ten TF był „skromniejszy", krótszy i miał wewnątrzuniwersytecki charakter)

 

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 13.08.2013, godz. 07:15 - Mateusz Kulczycki