Katedra Logiki KUL organizuje w dniu 20 listopada 2014 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie VI Jesienną Konferencję Logiki Logika a nauki o poznaniu (kognitywne). Celem konferencji jest spojrzenie na dwie grupy problemów: pierwszy to problem użyteczności logiki (systemów logiki, metod stosowanych w logice, rezultatów badawczych) dla analizy procesów poznawczych człowieka i reprezentacji wiedzy, drugi zaś dotyczy roli, jaką odgrywają kognitywistyczne koncepcje wiedzy (przekonań), jej źródeł, uzasadnienia, językowej wyrażalności w tworzeniu konstrukcji logicznych (logik wiedzy i przekonań oraz ich zmiany, etc).


Streszczenia referatów (czas referatu z dyskusją max. 30 min.) należy nadsyłać na adres lechmar@kul.lublin.pl w terminie do dnia 2 listopada 2014 r. Termin ogłoszenia informacji o akceptacji referatu: 5 listopada 2014 r.


Udział w konferencji jest bezpłatny. Referaty z konferencji mogą być opublikowane (po przejściu procedury recenzyjnej) w Rocznikach Filozoficznych. Wszelkie zapytania na temat konferencji można kierować na adres: dr hab. Marek Lechniak, Katedra Logiki KUL, marek.lechniak@kul.pl.

Autor: Magdalena Leszczyńska
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2016, godz. 11:30 - Andrzej Zykubek