gavel

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji,
Katedra Prawa Międzynarodowego i Amerykańskiego KUL
wspólnie z

Wydziałem Prawa i Administracji
oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS

zapraszają studentów do udziału w

VI Międzyuczelnianej Konferencji Prawniczej w języku angielskim

na temat

CREATION AND EXTINCTION OF STATEHOOD IN INTERNATIONAL LAW

 

Konferencja odbędzie się dnia 17 maja 2018 roku

na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

 

W ramach konferencji przewidziane są cztery sesje tematyczne:

  • Creation of States
  • Extinction of Statehood
  • Recognition of States and Governments
  • State Succession

Tematy wystąpień (maksymalnie 10 minutowych) wraz z krótkim abstraktem należy przesłać za pomocą FORMULARZA do dnia 15 kwietnia 2018.

O wynikach kwalifikacji organizatorzy poinformują drogą mailową do dnia 22 kwietnia 2018 r.

Honorowy patronat nad konferencją objął

Ks. Prof. dr. hab. Antoni Dębiński - Rektor KUL

Autor: Tomasz Flis
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018, godz. 12:29 - Tomasz Flis