Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL

Komisja Prawnicza - Oddział PAN w Lublinie

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL

Stowarzyszenie Kanonistów Polskich

Wydział Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL

zapraszają na VI Ogólnopolską Konferencję Naukową

"Kodeks prawa kanonicznego w badaniach młodych naukowców"

3 czerwca 2017 r., Centrum Transferu Wiedzy KUL

Lublin, Al. Racławickie 14

 

szczegóły konferencji na stronie katedry

 

program konferencji

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, godz. 10:56 - Marta Ordon