Rada Doktorantów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w

VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu „Młodzi badacze w poszukiwaniu prawdy” pt. „Dialog jako wyzwanie,

która odbędzie się dnia 10 czerwca 2016 r.

w Lublinie.

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań i wymiana poglądów dotyczących szeroko rozumianego dialogu jako wyzwania, a ponadto integracja środowisk młodych naukowców będących na początku swojej kariery akademickiej, jak również zorganizowanie forum wymiany myśli i poglądów. Tematyka konferencji stanowi newralgiczny obszar, łączący wiele płaszczyzn naukowych, począwszy od filozofii poprzez medycynę, a skończywszy na inżynierii. Wykracza ona również poza sam dyskurs akademicki, mając swoje odzwierciedlenie między innymi w dysputach medialnych, prawodawstwie, etyce oraz codziennym funkcjonowaniu interpersonalnym. Temat jest szczególnie aktualny w świetle dynamicznych przemian, jakie w ostatnich dekadach dokonują się na świecie. Dlatego też płaszczyzna dyskursu przebiegać będzie między pięcioma obszarami związanymi z naukami prawnymi, społecznymi, humanistycznymi, filozoficznymi oraz teologicznymi. Dlatego też konferencja podzielona została na pięć odrębnych sekcji tematycznych, które pozwolą na prezentację badań prowadzonych przez doktorantów w zakresie szeroko pojętej humanistyki.

Wyrażając nadzieję, że zaproponowane pole problemowe odpowiada Państwa zainteresowaniom naukowym, serdecznie zapraszamy do zaprezentowania własnych przemyśleń, analiz i doświadczeń w trakcie planowanej dyskusji, której rezultatem będzie recenzowana publikacja naukowa. Jednocześnie podkreślamy otwartość i gotowość do poszerzenia planowanej problematyki dyskusji o sugerowane, a preferowane               przez Państwa zagadnienia.

 

Zgłoszenia do udziału w konferencji prosimy dokonać za pomocą niniejszego formularza do dnia 02 czerwca 2017 r.

 

https://docs.google.com/forms/d/1OEZNgXcU7nUdrXkWLt3o6LXwX7QroIPnTCo5AVRktrQ/viewform?edit_requested=true

 

       Szczegółowe informacje dotyczące opłaty, w tym też dane do przelewu, zostaną przesłane na wskazane adresy e-mail w zgłoszeniu udziału w konferencji 

do dnia 03 czerwca 2017 r.

 Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje:

  • certyfikat uczestnictwa,
  • serwis kawowy,
  • obiad w przerwie obrad,
  • koszt publikacji artykułu w recenzowanej monografii,
  • uczestnictwo w ramach sesji plenarnej w posiedzeniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbywać się będzie w Lublinie,
  • udział w uroczystej kolacji i spotkaniu integracyjnym z DJ-em.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszeń i wyboru Referentów.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: rd.konferencja.kul@gmail.com

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 22:37 - Andrzej Cudo