VI Tydzień Filozoficzny
Filozoficzna problematyka wolności woli
18-21 lutego 1963Dr A. B. Stępień - Wprowadzenie do filozofii wolności woli

O. Prof. M. A. Krąpiec - Tomistyczna koncepcja wolności woli

Prof. R. Ingarden - O Realnych warunkach swobodnych decyzji człowieka

Doc. M. Gogacz - Zagadnienie wolności woli w marksizmie

Dwugłos: O. Prof. M. A. Krąpiec, Ks. Prof. S. Kamiński - O wolności badania naukowego i jej granicach

Prof. S. Swieżawski - Konieczność i wolność w dziejach

Autor: Daniel Bielski
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2008, godz. 03:54 - Daniel Bielski