Przewodniczący Komisji Wydziałowej dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL ogłasza VII edycję konkursu na finansowanie grantów wydziałowych. W konkursie mogą wziąć udział pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich WPPKiA, którzy dokonali zgłoszenia zadania badawczego na rok 2017 r. Termin składania wniosków o przyznanie grantów wydziałowych upływa 29 maja 2017 r.

 

Szczegóły ogłoszenia

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2018, godz. 08:36 - Adam Jankowski